Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for huhtikuu 2010

Lapin aluehallintoviraston erikoissuunnittelija Ritva Salmi on ollut oppilaitoksessamme kertomassa Savuttomuus ja terveys Lapin ammattioppilaitoksissa 2010 –hankkeesta. Saamelaisalueen koulutuskeskus on päättänyt lähteä hankkeeseen mukaan. Yhä useampi työpaikka on savuton ja nyt pyritään siihen, että myös oppilaitoksista tulisi savuttomia. Nuorten suhtautumisessa savuttomuuteen on tapahtunut myönteistä kehitystä vuosien aikana. Kouluterveyskyselyn (2008) mukaan kuitenkin 2. asteen ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. v. opiskelijoiden tupakointi oli yleisempää verrattuna kaikkiin kyselyihin vastanneisiin. Lapissa 45 % em. opiskelijaryhmästä tupakoi päivittäin. Se oli lähes 4 kertaa yleisempää verrattuna kaikkiin kyselyihin vastanneisiin. Siksi oppilaitoksen savuttomuuden kehittäminen ja lopettamisen tuki ovat erityisen tärkeitä.

Lainsäädännöllä pyritään turvaamaan opiskelijoiden ja henkilökunnan oikeus turvalliseen ympäristöön ja hengitysilmaan. Savuttomia oppilaitoksia on Suomessa jo muutamia. Savuttoman oppilaitoksen toteutus kestää puolesta vuodesta vuoteen ja se etenee pääpiirteissään seuraavasti: Savuttoman oppilaitoksen toteutuksen käynnistää työryhmä. Oppilaitoksen rehtori ja apulaisrehtori käyvät keskustelemassa hankkeesta kaikissa toimipaikoissa opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa. Työryhmä tekee keskustelujen pohjalta aloitteen, joka viedään johtokuntaan. Työryhmä suunnittelee savuttomuusohjelman aikataulun, vastuualueet sekä savuttomuuden edistämiseen liittyvät tukitoimet.

Opiskelijat ovat tärkeässä roolissa Savuton oppilaitos –hankkeen toteutuksessa. Opiskelijoiden mielipiteitä kuunnellaan, ja työryhmässä on myös opiskelijajäsen. Sanktioiden sijasta opiskelijoita kannustetaan pohtimaan, mikä voisi olla palkintona hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa. Ideoita ja mielipiteitä voi käydä kirjoittelemassa vaikkapa oppilaitoksen Facebookin keskustelualueella.

Read Full Post »

Sámi oahpahusguovddáš ordne sámegiela ja -kultuvrra gurssaid ja skuvlejumi miehtá Sámi. Gurssat leat eanaš giellakurssat, anáraš-, nuortalaš- ja davvisámegiela giellagurssat,  muhto leat maid ollu iešguđetlágan kulturkurssat (iešguđetlágan duodje- dahje borramušgurssat), mat leat oahpahuvvon sámegillii. Gurssat dollojuvvojit dábálaččat eahkedis dahje vahkoloahpaid áigge ja kurssaid  rievddadat 1 ov kurssas gitta 12 oahppivahku gursii.

Lassedieđut dáppe: www.sogsakk.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=134&lang=fi

Dál Sámi oahpahusguovddáš lea plánemin jagi 2011 kurssaid ja bivdá sámeservviin  evttohusaid: makkár kurssaid galggašii ordnet?

Evttohusaid galggašii sáddestit maŋimustá  11.6.2010 čujuhussii  outi.lansman@sogsakk.fi dahje eila.syvajarvi@sogsakk.fi

Sáhka lea nappo daid nu gohčoduvvon 1200-kurssaid birra. 

Go searvi evttoha man nu kurssa, de dat oaivvilda seammaś maid dan, ahte searvi lea ovttas ohcamin kursii/kurssaide oahpaheaddji. Buoremus dillihan lea, ahte juo kurssa evttohettiin lea diehtu das, gii kurssa oahpaha. 

Dáppe gávdno čoahkkáigeassu jagi 2009 kurssain:

https://sogsakk.wordpress.com/2010/02/09/samegiela-ja-kultuvrra-kurssat-2009/ 

 Miessemńus doallat SOG sámekulturdoaimmaid ovddidanbargojoavkku coahkkima. Seammás doallat maid 1200-kurssaid oahpaheaddjiid skuvlendilálašvuođa ja ođđa oahpaheaddjiid rekryterendilálašvuođa.

 _____________________________________________________

 Saamelaisalueen koulutuskeskus järjestää saamelaiskulttuurikoulutusta eri puolella saamelaisaluetta ja sen ulkopuolellakin. Kurssit ovat saamen kielen (inarin-, koltan- ja pohjoissaamen) kursseja tai saamen kielellä opetettavia saamelaiskulttuurikursseja, esim. karvakenkien ja saamenpuvun ompelua, reen tai veneen tekoa, perinneruokakursseja, louteen ompelua, villahuivin kudontaa tai luu- ja sarvitöitä. Opettajina kursseilla toimivat saamelaisen kulttuurin ja saamen kielen tuntijat ja taitajat. Opetuskielenä on yleensä saame, mutta tarpeen mukaan myös suomi. Kurssit toteutetaan tavallisesti ilta- ja viikonloppukursseina ja niiden pituus vaihtelee 1–12 opintoviikkoa.

Lisätietoa täältä:

www.sogsakk.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=134&lang=fi

Nyt on taas aika miettiä millaisia saamelaiskulttuurikursseja (saamelaiskuttuurikoulutusta) haluatte järjestettävän.

Saamelaisalueen koulutuskeskus on suunnittelemassa vuoden 2011 kursseja ja pyytää saamelaisjärjestöiltä ehdotuksia: millaisia kursseja tulisi järjestää?

Ehdotukset 11.6.2010 mennessä osoitteeseen outi.lansman@sogsakk.fi tai eila.syvajarvi@sogsakk.fi

Kysymys on nyt juurikin niistä nk. 1200-kurssesita.

 Kun yhdistys ehdottaa jotakin kurssia järjestettäväksi, niin se tarkoittaa samalla myös sitä, että yhdistys osallistuu etsimään kurssille/kursseille opettajan. Ideaalitilannehan on se, että jo kurssia ehdottaessanne tiedätte sille sopiva opettajan. 

Täältä löytyy yhteenveto vuonna 2009 toteutuneista saamelaiskulttuurikursseista:

https://sogsakk.wordpress.com/2010/02/09/samegiela-ja-kultuvrra-kurssat-2009/ 

Toukokuussa pidämme SAKK:n kulttuuritoimikunnan kehittämistyöryhmän kokouksen ja samalla pidämme myös 1200-kurssien opettajien koulutustilaisuuden ja uusien opettajien rekrytointitilaisuuden.

Dearvvuođaiguin

Outi Länsman

Read Full Post »

Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto-opiskelijoiden kevättalvi on kulunut hujauksessa. Opiskelupäiviin on sisältynyt työn touhua niin koulussa kuin työssäoppimispaikoillakin ja välillä on opiskeltu sopivasti teoriaopintojakin. Enää muutamia viikkoja ahkerointia ja kesäloma on käsillä.
 

Päivittäin Ivalossa lounaalle houkuttelevat tuoksuvat, uunituoreet sämpylät.

 Helmikuun puolivälissä hotelli- ja ravintola-alan 1. vuosikurssi vieraili Toivoniemessä, jossa tutustuttiin poroteurastamon tehtäviin. Toivoniemessä opiskeleva Ville Semenoff näytti vieraille, miten poronruhosta saadaan ammattitaidolla ravintolaherkkujen raaka-aineet siististi pakettiin. 

Ville Semenoffin taitavissa käsissä poronruho on hetkessä käsitelty.

 Maaliskuun alussa Ivalon toimipaikassa vietettiin SAKK:n avointen ovien päivää. Matkailualaa toista vuotta opiskelevat opiskelijat järjestivät kattauskilpailun, johon osallistui toistasataa avoimien ovien vierailijaa. Kilpailun palkintona oli täytekakku, joka innoitti arvioimaan kilpailupöytien paremmuutta. Onnetar suosi SAKK:n Inarin toimipaikassa opiskelevaa Marika Sääskilahtea.

Kattauskilpailun palkintokakku tavoitti voittajansa Inarin asuntola Jeerassa.

Kattauskilpailussa toiselle sijalle sijoittui pääsiäisaiheinen aamiaiskattaus.

Kevään edetessä myös juhlien osuus toiminnassa vilkastui. Maaliskuun loppupuolella saimme vieraiksemme valtion oppilaitosten rehtorit, joille koulun eri toimipaikat ja opintolinjat järjestivät ohjelmaa. Vierailun ensimmäisenä iltana hotelli- ja ravintola-alan opiskelijoiden 3. vuosikurssi järjesti tuloillallisen Inarin toimipaikassa.

Valtion oppilaitosten rehtoreiden Inarin vierailulla tarjolla oli muun muassa pientä iltapalaa.

Ennen pääsiäislomaa juhlistettiin opiskelijoiden arkea ja nauttittiin perinteisesti lampaanpaistia valkosipuliperunoiden kera. 

Iloisenkeltaisella pääsiäiskattauksella haluttiin ilahduttaa kiirastorstain lounastajia.

Maaliskuun puolivälissä saivat 1. vuosikurssilaiset luvan lähteä siipiään koettelemaan ravintolakeittiöihin. Opiskelijat kokivat työssäoppimisen antoisana tapana oppia ravintola-alaa, taidot karttuivat ja itseluottamus kasvoi jakson aikana.

Ryynäsen Tomi suoritti työssäoppimisjakson ravintola Kultahipussa.

Sanna Tanhua ja Hanna Väisänen työssäoppivat Hotelli Riekonlinnan ravintolassa.

Erityinen kiitos työssäoppisen toteutumisesta kuuluu paikallisille yrityksille, jotka haluavat olla yhteistyössä kanssamme kouluttamassa tulevia taitajia.

Arja 

Read Full Post »

Utsjokilainen Eila Laiti kokeilee rumpunsa sointia. Taustalla Merja Järvinen.

Utsjoella ja Inarissa järjestettiin rumpukurssit, joiden tuloksena syntyi useita hienosti soivia rumpuja. Opettajina kurssilla toimivat Merja ja Jari Järvinen. Merja kertoi heidän tekemiensä rumpujen olevan ensisijaisesti instrumentteja eli soittovälineitä eivätkä he kutsu rumpujaan noitarummuiksi.

Sisna on pingotettu kehikon ympärille ja se on saanut kuivua, jolloin se kiristyy.

Read Full Post »

Käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijat ovat saaneet opinnäytteensä valmiiksi. Hienoja ja ammattitaidolla toteutettuja töitä! Opinnäytteinä oli mm. iso leuku, hopeinen häätiara, lapintakin hakaset, Elämän pyörä -koru, karvakengät (isot!) sekä luusta ja puusta tehnyt koristeliuskat autoon.

Kaikki kuluvan kevään aikana valmistuvat opinnäytteet (kirjalliset osuudet eli raportit) tulevat tänne SAKK:n nettisivuille kevään mittaan.

.

Opinnäytteet ja tekijät (vas.) Sandra Ylinen, Jouni Luostarinen, Piia Posio, Toni Tuisku, Inka Laiti ja Lasse Hagman.

Read Full Post »

Kyselytutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijoiden tyytyväisyys oppilaitoksen puitteisiin ja resursseihin. Kyselyssämme selvitimme ovatko opiskelijat tyytyväisiä oppilaitoksen opetukseen, tiloihin, ruokailuun ja asuntolaan. Opiskelijoilla oli mahdollisuus myös antaa vapaata palautetta. Kyselyyn otimme mukaan kaikki opiskelijat 165 kpl. Kyselyssä selvisi, että opiskelijat olivat tyytyväisiä melkein kaikkeen, mitä me kysyimme. Opetus oli hyvää tai erittäin hyvää. Tiloihin oltiin tyytyväisiä. Ruoka sai erityisesti kiitosta koska se on hyvää ja ilmaista. Asuntolan koneiden ja laitteiden toimivuutta useat kritisoivat tyydyttäväksi tai huonoksi, mutta ilmainen asuminen sai kiitosta.

Kyselytutkimuksen tekeminen on Markkinoinnin suunnittelu -opintokokonaisuuden näyttö. Oppilaitokselle ei ole tehty aiemmin vastaavanlaista kyselyä. Kyselytutkimuksemme tehtiin kirjekyselynä kaikille opiskelijoille. Raportti on toteutettu niin, että toimipaikat on käsitelty erikseen, ensin Ivalo, sitten Inari ja Toivoniemi, ja lopuksi kaikkien toimipaikkojen yhteenveto. Asuntola-kohtaan vastasivat vain ne opiskelijat, jotka asuvat asuntolassa.

Mielestämme on tärkeää antaa opiskelijoille mahdollisuus kertoa mielipiteensä oppilaitoksen puitteista. Laadimme kyselylomakkeen ja valitsimme mukaan pääkohdat, jotka mielestämme ovat kattavasti valittuja ja oppilaitosta ilmentäviä. Otimme mielipiteitä vastaan koulun apulaisrehtorilta, oppilaskunnan puheenjohtajalta ja keittiöhenkilökunnalta kyselyn laadinnassa, mutta pidimme itsellämme oikeuden valita tutkittavat aiheet. Työmme ei ollut varsinainen toimeksianto, mutta oppilaitos saa kyselyn tiedot käyttöönsä. Tavoitteena oli saada kattavasti opiskelijoiden ääni kuuluviin jokaisessa toimipaikassa.

Oppimiskokemuksena työn tekeminen oli hyvä. Kuitenkin näin laajan kyselyn toteuttaminen käsityönä on työlästä. Jos työ pitäisi aloittaa nyt, ottaisimme Webropol-ohjelman avuksi. Kyselylomakkeen teko Excelillä vei paljon aikaa, sen muotoilu ja ulkoasun hiominen. Purkutyö toteuttamallamme tavalla oli työläs, Webropol olisi helpottanut työtämme huomattavasti.

Ohessa muutamia tutkimuksen esiin tuomia huomioita: Toivoniemen opiskelijat toivovat harrastusmahdollisuuksien kehittämistä, Inarissa harrastusmahdollisuudet koetaan erittäin hyviksi. Taukotilojen osalta toivotaan parannusta Toivoniemessä ja Inarissa. Ruokailuun ollaan tyytyväisiä kaikissa toimipaikoissa. Aamupalan syönti on vähäistä, lounasta syödään hyvin, ja päivällistä syödään Inarissa ja Toivoniemessä melko hyvin, Ivalossa päivällistä ei syödä juuri ollenkaan.

Lopputuloksena voidaan todeta, että tutkimus on otettu vastaan hyvin. Sen paljastamia epäkohtia on oppilaitoksella jo korjattu nopeassa aikataulussa, muun muassa Toivoniemen taukotila-ongelma on huomioitu, ja nyt on Toivoniemessä opiskelijoille päivisin käytössä oma taukotila kahvinkeitto-mahdollisuuksineen. Iloksemme voimme todeta, että työ ei ole turhaan tehty, ja uskomme, että tämän tyyppinen kyselytutkimus on nyt tullut jäädäkseen, olkoon tämä esityö, jota toivomme aika ajoin toistettavan. Tämä on yksi keino viedä yhteisiä asioita eteenpäin.

Liiketalouden opiskelijat

Raisa Pesonen ja Aila Kemppainen

Read Full Post »

Murmanskilaisessa tilitoimistossa

Merkonomit vahvistettuna kolmella korkea-astelaisella vierailevat Murmanskissa tutustumassa paikalliseen liike-elämään. Monta mielenkiintoista paikkaa on nähty. Ja Putinkin on kuuleman tulossa tännepäin.. terv. Outi ja opiskelijat sekä Marja ja Aarre

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: