Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for lokakuu 2012

Arkista aherrusta

Hetki ennen kaamosta -talvinen näkymä Ivalojoelta 26.10.2012

Talvinen tervehdys!

Opetusta, koulutusta, projektia, raportointia, osaamisen jakamista, uuden kokeilua ja oppimista, tukipalvelua, ohjelmistopäivityksiä, suunnittelua, organisointia, arviointia, tietojen kokoamista, toimintamme näkyväksi tekemistä, kokoontumisia etänä ja face to face sekä piristävänä lisänä askelten kerryttämistä tyky-kampanjaan… Kävimme läpi virtuaalitiimissä itsekunkin kuulumisia ja työtilannetta. Näyttää siltä, että syksyn edettyä talveksi, olemme palanneet jälleen tiukasti kiinni työvuoden rutiineihin vaikka teemmekin kehittämistyötä.

Opiskelijaryhmissä tehdään töitä kokoontuen ahkerasti 2-3 kertaa viikossa etäluokkaan, työskennellen itsenäisesti oppimisalustalla sekä harjoittellen yhdessä yhteisöllisillä välineillä. Syyskuun loppupuolella pohjoissaamen kielen opiskelijamme kokoontuivat Inariin lähijaksolle, jonka ohjelmassa oli kielen ja kulttuurin opiskelun lisäksi ryhmäytymistä yhdessä iltanuotiolla. Tapasimme myös suuren joukon saamelaisalueen opettajia 6.10.2012 toteuttamassamme Uusia työkaluja opetuksen arkeen -koulutuksessa. Yli 50 opettajaa oli mukana ja koulutusta jatketaan etäsessioiden muodossa. Sápmi Miehtá -hankkeen kautta jatkamme opettajille suunnattua koulutusta/vertaiskokoontumisia ”Opettajien virtuaalikahvilan” muodossa. Tarkoituksena on kutsua opettajia koolle virtuaaliluokkaan ja levittää etäopetusosaamista jakaen hyviä käytäntöjä puolin ja toisin etäopetuksesta kiinnostuneiden kesken. Ja tietysti kahvikupposen ääressä mukavasti rupatellen!

Elämme myös muutosten aikaa, Sápmi Miehtá -projektin projektipäällikön tehtävään on haettu viransijaista vuodeksi projektipäällikön virkavapauden ajaksi. Sijainen aloittaa työnsä 12.11.2012 perehtyen työtehtäväänsä, kunnes hankkeen vetovastuu jää hänelle joulun jälkeen. Hankeessa on pysytty tavoitteissa ja marraskuussa kokoonnumme koko hankeverkoston voimin arviointityöpajaan tarkastelemaan vielä huolellisemmin työskentelyämme ja toiminnan suhdetta projektisuunnitelmaan.

Näissä merkeissä toivotamme työniloa myös lukijoillemme omiin arkisiin toimiinsa!

Read Full Post »

SAKK:n syksystä

Syksy on jo pitkälle myös meillä SAKK:ssa. Sen tietää siitä, että vuotuisten toiminta- ja taloussuunnitelmien ja tulossopimuksien laadinta tuleville vuosille on kiivaasti käynnissä. Syksy on ollut myös kiireinen ja vilkas.

Viime viikolla vietettiin valtakunnallista Innostu oppimaan – Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viikkoa. Pohjois-Lapin osalta tapahtuma järjestettiin Ivalossa 19.9. Aluksi oli tilaisuus Ivalon kirjastossa, josta siirryttiin paikallisen S-marketin tiloihin kertomaan erityisesti aikuisopiskelumahdollisuuksista alueellamme. Oppilaitoksemme lisäksi mukana oli mm. Kalottikeskus, kansalaisopisto, Inarin kirjasto ja
Lapin oppisopimuskeskus. Kuva
Kuva1. Osastomme S-marketin tiloissa.

20.-21.9. alkoi myös näyttötutkintomestarikoulutus Ivalossa.  Kahteen ensimmäiseen koulutuspäivään osallistui peräti 19 innokasta opiskelijaa, suurin osa heistä SAKK:sta, mutta paikalla oli myös muutama työelämänedustaja. Varsinkin heidän läsnäolo ja koulutukseen osallistuminen on erittäin tärkeää. Poropuolella näyttötutkintomestareita ei ole kovinkaan montaa, joten ainakin poropuolelle koulutus tulee tarpeeseen.

Elo-syyskuun aikana aloitimme yhteisen pohjoissaamenkielisen porotalousopetuksen valmisteluhankkeen nimeltä Oarjehiebma. Kyseessä on Interreg-rahoitteinen projekti, jossa on mukana pääpartneri SAKK:n lisäksi myös Ruotsin ja Norjan porokoulut. Lisäksi mukana on myös Luujärven ammattikoulu.
Hankkeessa on tarkoituksena tiivistää eri maiden porokoulujen välistä yhteistyötä, valmistella yhteistä poronhoidon lukusuunnitelmaa sekä kerätä ja koota poronhoitokoulutukseen liittyvää opintomateriaaleja.  Lisäksi hankkeessa valmistellaan seuraavaa hankevaihetta, jossa lukusuunnitelmaa toteutetaan
käytännössä porokouluissa.

Eilen 1.10 alkoi Utsjoella jalometallityökoulutus. Koulutus on yksi osa laajempaa työvoimapoliittista saamen kielen ja kulttuurikapasiteettia.  Muita kapasiteettiin liittyviä koulutuksia on järjestetty mm. Sevettijärvellä saamenpuku ja asusteet osio ja koltansaamen kielikoulutus sekä Hetassa
puu-, pahka- ja luu-sarvityö –osio. Jalometallityökoulutus on kestoltaan 75 pv jatkuen aina 18.1.2013 asti. Opiskelijoita Utsjoelle hakeutui yhteensä 8.

Lisäksi on ollut mukava huomata, että oppilaitokseemme on hakeutunut uusia oppisopimusopiskelijoita porotalous- ja käsityökoulutuslinjoillemme. Porotalouskoulutukseen on hakeutunut tämän syksyn aikana kolme uutta oppisopimusopiskelijaa ja käsityökoulutukseen kaksi. Tämä tukee yleistä huomiota siitä, että oppisopimusmuotoinen koulutus yleistyy ja lisääntyy. Hienoa!

T: Janne Näkkäläjärvi

Read Full Post »

%d bloggers like this: