Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for syyskuu 2014

Erilaiset koulutukset, tukipalvelutyö, projektityöt, ESR-hankehakemus ja tulevan juhlaseminaarimme (24.11.2014) järjestelyt ovat käynnistäneet virtuaalikoulun lukuvuoden vauhdikkaasti.

20140830_175310 (1)Verkossa on alkanut tänä syksynä ennätysmäärä koulutusta ja se on näkynyt tukipalvelussa kiireenä ja ruuhkapiikkeinä! Virtuaalikoulun saamen kielten opetuksessa on meneillään kaksi koulutusta pohjoissaamen äidinkielisille, kaksi keskitason  kielitutkintoon valmistavaa koulutusta (jatkava ja alkava) ja perustason kielitutkinnon koulutus. Opiskelijoilta näissä koulutuksissa on noin 65. Lisäksi tuemme tänäkin lukuvuonna SAKK:n ammatillisen koulutuksen etä-ja monimuoto-opetusta sekä saamelaisalueen kuntien saamen kielten etäopetusta. Uusia koulutuksia käynnistetään syksyn aikana inarin- ja koltansaamen kieliin. Järjestämme myös maksullisena palvelutoimintana ja valtionoppilaitosten etäopetuksen koordinaatiohankkeen kautta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutuksia (sekä etä- että lähikoulutukset).

Virtuaalikoulun kautta järjestetään myös Rovaniemen kaupungin perusopetuksen oppilaiden saamen kielten kerhomuotoinen opetus. Opetus toteutetaan etäopetuksena, johon saatiin kokemusta jo edellisenä lukuvuonna opetuksen ollessa etänä. Oppilaita tässä opetuksessa on yhteensä 21, eli oppilasmäärä on kasvanut reilusti viime lukuvuodesta. Oppilaita on neljässä eri ryhmässä, pohjoissaame äidinkieli (vuosiluokat 1-9) , pohjoissaame vieras kieli (vuosiluokat 1-4),  pohjoissaame vieras kieli (vuosiluokat 5-9) ja inarinsaame (vuosiluokat 1-9). Pääosin ryhmien ikäjakauma on tasainen lukuunottamatta pohjoissaamen äidinkielisten opetusta. Tämänkin ryhmän opetus on kuitenkin pedagogisesti toimiva kokonaisuus eriyttävien toimien johdosta. Ryhmäjaot eivät tarkoita, että jokaiselta vuosiluokalta olisi oppilaita, mutta siitä huolimatta tällaisen opetuksen toteuttajalta vaaditaan kokemusta ja rautaista ammattitaitoa.

Virtuaaliopetus sopii kaikenikäisille

On ollut mielenkiintoista todeta, että etäopetus sopii myös lapsille siinä, missä aikuisillekin! Ikä ei ole niinkään oleellinen tekijä, vaan pikemminkin se, millainen itse oppija on ja miten oppimis- ja opetustilanne on järjestetty. Suurin ero aikuisten ja lasten välillä on se, että aikuisille voi antaa enemmän vastuuta omasta opiskelustaan. Lapset puolestaan omaksuvat tekniikan useimmiten aikuisia nopeammin. Näin karkeasti jaoteltuna, mutta joskus täytyy kuitenkin todeta, että etäopiskelu ei ole kaikkien juttu, oli sitten kyse lapsista tai aikuisista. Olemme oppijoina ja persoonina erilaisia ja uskokaa tai älkää, joukkoon mahtuu myös yksilöitä, jotka eivät ole lähiopetuksessa omassa elementissään! Tosin lähiopetukseen harvemmin on valinnanmahdollisuutta, opetus on ollut alusta asti lähiopetusta ja siihen on totuttu. Lue myös Ylen artikkeli, jossa on tutkittua näkökulmaa etäopetuksesta aikuiskoulutuksessa. Tässä tapauksessa itse toteutus on opettajavetoista ja menetelmällisesti yksipuolista, mutta esiin nousi monia meidänkin koulutuksistamme tuttuja elementtejä.

Oppimisympäristön ja pedagogiikan haasteet

20140915_095115Etäopetuksessa pitää siis raamien olla kunnossa, jotta opiskelu onnistuu. Etäopetus, jota toteutamme vaatii kaikilla tasoilla tietokoneen, hyvän internetyhteyden, headsetit ja joissakin tapauksissa myös webbikameran. Lisäksi oppija tarvitsee rauhallisen oppimisympäristön, opiskeli sitten kotoa tai koulusta käsin. Kun myös tekniikka on kunnossa ja ohjelmistot toimivat, niin loppu on pedagogiikkaa, ja se on kielten etäopetuksessa virtuaalikoulun ominta osaamisalaa. Menetelmiä on kehitetty käytännössä ja projektien kautta kohta kymmenen vuoden ajan.

Periaatteessa myös opettajankoulutus on yksi onnistuneen (etä)opetuksen tae tai ainakin sen pitäisi olla. Niin yllättävältä kuin se meidän näkökulmastamme kuulostaakin, tällä hetkellä ajankohtainen keskustelun aihe koulumaailmassa on opettajuuden muutos. Tulevien Educa 2015 -messujen teemana on “Tulevaisuus tehdään nyt” sekä alateemoina opettajuuden muutos, opetukseen innostaminen ja muuttuvat oppimisympäristöt. Eikö se olekaan vielä tätä päivää, että opettajat pääsääntöisesti valmistavat oppijoita tulevaisuuden maailmaan ja ovat oppimisprosessin aktivoijia sekä ohjaajia?

Meidän koulutuksissamme kaikki oppivat kielen opiskelun ohessa opiskelu- ja työelämätaitoja (mm. kyky ottaa haltuun uusia välineitä ja menetelmiä; tvt:n käyttö, etätyöskentely, yhteisöllinen työstäminen). Olemme kannustaneet opettajiamme mm. koulutuksen ja tiimityön kautta siirtämään painopistettä tiedon jakamisesta opiskelun ohjaamisen suuntaan. Lisäksi opetuksessamme on kiinnitetty huomiota opiskelun mielekkyyteen ja oppijoiden motivointiin. Keräämme aktiivisesti palautetta ja pyrimme reagoimaan siihen jo koulutuksen aikana. Viime lukuvuonna perusopetuksen oppilaiden palautteissa toivottiin opetukseen lisää kielioppia, mutta kun vuoden opetusmateriaalia kahlattiin läpi, todettiin yhdessä, että kielioppia on itse asiassa ollut monesta aiheesta. Se oli vain mukavasti piilotettu opetuksen sisään niin etteivät oppilaat mieltäneet tankkaavansa kuivaa kielioppia.

Olemme mielestämme oivaltaneet, että opetustyötä tulee tehdä suurella sydämellä ja että opetus on asiakaspalvelutyötä! On kuitenkin yksi osa-alue, johon emme halua, emmekä saa puuttua: opettajan persoona ja sen tuoma sävy opetustyöhön. Erilaisuus on rikkautta myös opetustyössä!

Kun aloitimme 10-vuotta sitten etäopetustyön meille kerrottiin, että “etäopetuksessa ei opi yhtä hyvin kuin lähiopetuksessa.” Ja vieläkin tämä legenda elää. Ehkä etäopetus on edelleen suurelle yleisölle tuntematon asia? Ehkä etäopetus on usein ollut toissijainen järjestely ja sitä on annettu kylmiltään (ilman koulutusta, kokemusta ja tukipalvelua)? Kokemukset voivat olla vaihtelevia, mutta meidän kokemuksemme ja palautteiden mukaan etäopetuksen oppimistulokset ovat olleet erinomaisia! Leimallista etäopetukselle on se, että välineet pakottavat kehittämään pedagogiikkaa, joka puolestaan laittaa oppijan töihin. Passiivinen opiskelija oppii huonosti oli ympäristö mikä tahansa. Eli opiskelu on välillä työlästä, mielenkiintoisesta ja motivoivasta opetuksesta huolimatta!

Näissä merkeissä virtuaalikoulu toivottaa kaikille hyvää alkanutta lukuvuotta ja puhtia niille, jotka ovat oppimassa meidän luotsaaminamme!

1264688_10151697390803527_1713967398_o

Read Full Post »

Palasimme elokuun alkupuolella kesälomilta ja ensimmäinen kuukausi vierähti nopeasti syyslukukauden käynnistävien töiden merkeissä. Ulos katsoessa ruskan väriloisto näkyy päivä päivältä selkeämmin ja kesä alkaa todellakin olla enää muistoissa.

20140908_181031

Ruskamaisema Muddusjärveltä

Valtion oppilaitosten etäopetuksen koordinointihankkeen syksyyn kuuluu lähipäiviä oppilaitoksissa, etäkoulutuksia sekä ainakin yksi etäopetuskokeilu. Saamme Helsingin ranskalais-suomalaiselta koululta ranskan etäopetusta Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hotelli- ja ravintola-alan opiskelijoille. Vastavuoroisesti tarjoamme ranskalais-suomalaisen koulun tarpeisiin räätälöityä koulutusta sekä lähi- että etäkokoontumisten muodossa.

Elo- ja syyskuun aikana olemme toteuttaneet kaksi lähikoulutuspäivää. Elokuussa ennen kouluvuoden alkua koulutimme Helsingin eurooppalaisen koulun opettajia iPadien käyttöön. Koulutuksessa tutustuttiin tarkemmin Keynote- ja Showbie -sovelluksiin. Toivottavasti tästä jäi eväitä ja kokeilunhalua tulevalle lukuvuodelle!

Toinen lähipäivä järjestettiin Oulussa Tervaväylän koululla. Aiheena oli Office 2010 perusteet, joista kävimme läpi Wordin, Excelin ja Powerpointin hyödyllisimpiä käyttöominaisuuksia. Tervaväylän henkilökunta piti koulutustamme erittäin tarpeellisena ja syksyn aikana heille pidetään vielä kaksi etäkoulutusta aiheesta.

Oulu

Lähipäivä Oulun Tervaväylän koululla.

On ollut kiva palata jo tutuiksi tulleille kouluille ja tavata vanhoja ja uusia tuttavuuksia!

Syksyn etäkoulutuksemme alkavat viikon päästä iPadin Keynote -sovellukseen tutustumisella. Koulutuksiin ehtii vielä ilmoittautua, joten tervetuloa mukaan! 🙂
Tiedustelut sanna.pensonen(at)sogsakk.fi.

Sanna Pensonen ja Johanna Laakso
Valtion oppilaitosten etäopetuksen koordinointi -hanke

Read Full Post »

%d bloggers like this: