Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for Toukokuu 2017

TAITO2017 konferenssi järjestettiin Tampereella 25.-26.4 ja teemana oli TAITO 2017 – Osaamisen ydintä etsimässä (http://taito2017.fi/). Tähän ytimeen Saamelaisalueen koulutuskeskus sekä Oulun diakonia-ammattikorkeakoulu tarjosivat osaamista muiden iloksi parin esityksen verran.

Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Oulun diakonia-ammattikorkeakoulu toteuttavat sairaanhoitaja-diakonissa koulutusta saamelaisalueella, Inarissa. Koulutuksen tavoitteena on vastata työelämän tarpeeseen ja saada lisää saamenkielentaitoisia sairaanhoitajia. Saamelaisalueella on myös tilaa saamenkieltä ja kulttuuria tunteville kirkon työntekijöille. Koulutus tuottaa siitä valmistuneille kelpoisuuden sekä sairaanhoitajan tehtäviin, että Suomen ev.lut. kirkon diakonian virkaan. Koulutuksen päätoteuttajien kanssa tiiviissä yhteistyössä toimivat Saamelaiskäräjät, SámiSoster ry, Giellagas instituutti, Inarin seurakunta, Oulun hiippakunta sekä Suomen ev.lut. kirkkohallitus. Koulutuksen lisäksi hankkeessa keitetään malli kulttuurisensitiivisen hoito-ja diakoniatyön opetuksesta, toteutetaan 5 op:n laajuinen verkkokurssi saamelaiskulttuurista, kehitetään verkkopedagogisia ja monimuoto-opiskeluun liittyviä menetelmiä kampuksen ulkopuolella tapahtuvaan opiskeluun sekä muodostetaan asiantuntujaverkosto yhteistyökumppaneista ja saamelaiskulttuurin asian tuntijoista.

Hankkeesta Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueella konferenssiin hyväksyttiin kaksi suullista esitystä. Molemmissa tuotiin esiin Ivalossa toteutettavan sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksen kulttuuri-sensitiivisyyttä, erityisesti suhteessa saamelaiskulttuuriin.

 

1

 

Kulttuurisensitiivisyys hoito- ja diakoniaopinnoissa saamelaisalueella esitteli miten Ivalossa on integroitu saamelaiskulttuuria ja –kieliä opetukseen. Näiden avulla on avattu näköaloja saamelaiskulttuurisensitiivisyyden lisäämiseksi hoito- ja diakoniatyöhön. Kulttuuria ja kieltä on integroitu sekä osaksi opintojaksoja että toteutettu omana vapaavalintaisena opintojaksonaan. Opiskelijamme osallistuivat aikuisen hoitotyön opinnoissa poroerotuksiin ja perehtyivät siellä todennäköisimpien tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja ensiapuun sekä mahdollisten sairauskohtauksien hoitoon poroaidalla. Ennen poroerottelun opintomatkaansa opiskelijat osallistuivat opetukseen poronhoidosta elinkeinona sekä poronhoitotyöntekijöiden terveyden edistämisen perusteisiin. Asiantuntijoina olivat Outi Jääskö ja Tiisu-Maria Näkkäläjärvi Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta.

 

2

 

Saamenkielistä opiskelijat ovat valinneet joko inarin- tai pohjoissaamen ja kielissä on opiskeltu kolme eri kokonaisuutta: saamenkielen perusteet, saamenkieli hoitotyötyössä ja saamenkieli diakoniatyössä, joka on parhaillaan menossa. Kielitaidollaan opiskelijat kykenevät selvittämään potilaan ja asiakkaan hoidon tarvetta ja vastaamaan hoitotyön tarpeisiin niin akuutti- kuin pitkäaikaishoidonkin näkökulmista. Diakoniatyön sanasto mahdollistaa hengellisten laulujen laulamisen, tekstien lukemisen ja rukoilemisen asiakkaan kanssa hänen äidinkielellään. Kieli- ja kulttuuriopinnoista vastaavat Saamelaisalueen koulutuskeskuksen asiantuntijat. Esityksen tekivät hankkeen projektipäällikkö Tiina Ervelius ja hanketyöntekijä Tiisu-Maria Näkkäläjärvi Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta.

 

Toinen hankkeen suullisista esityksistä oli Opinnäytetyöprosessin kulttuurisensitiivinen näkökulma. Tässä käsiteltiin Ivalon opiskelijoiden opinnäytetöiden linkittymistä sekä hankkeen teemoihin että saamelaisalueen terveydenhuollon ja Inarin seurakunnan kehittämistoimiin. Opiskelijoiden opinnäytetöissä tuotetaan mm. inarinsaame-suomi hoitosanasto työntekijöiden tarpeeseen, kehitetään Utsjoella päihderiippuvaisten omaisten tuen mallia, selvitetään Lapin rajajääkärikomppanian varusmiespalveluksessa olevien henkisen tuen tarvetta, diakoniatyön kehittämistä Inarin seurakunnassa Nellimin ja Partakon asukkaiden avulla sekä tuotetaan kulttuuriosaamista kehittävä video. Esityksen tekivät hanketyöntekijä Eeva Mertaniemi,  opinnäytetöitä ohjaava Elina Pekonen sekä Tiina Ervelius.

 

3

Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus saamelaisalueella – hankkeen työntekijät toivottavat kaikille hyvää kesän odotusta!

Giđđadearvuodaiguin,

projeaktabargguin; Tiisu, Tiina ja Eeva.

 

Read Full Post »

SAKK Meille HyväX -tapahtumassa

Inarin kunta järjesti Meille HyväX -tapahtuman Ivalossa lauantaina 13.5.2017. Tapahtumaan osallistui noin 30 yritystä ja yhdistystä, jotka esittelivät toimintaansa sekä erilaisia palveluitaan. Tapahtumassa oli erilaisia luentoja sekä mahdollisuus kokeilla mm. jousiammuntaa, tanssia ja erilaisia rentoutustapoja.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta tapahtumassa oli mukana kokki- ja lähihoitajaopiskelijoita sekä henkilökuntaa. Kokkiopiskelijat pitivät smoothiebaaria, ja lähihoitajaopiskelijoilla oli lapsille suunnattu puuhapiste. Koulun yleisesittelyssä puolestaan kerrottiin monipuolisista koulutusmahdollisuuksista.

smoothiebaari3
Kokkien esittelypisteellä kävijät saivat maistella mustikka- ja vihersmoothieita.

 

esittelypöytäSAKK:n osastolla kävijöille kerrottiin koulun erilaisista opiskelumahdollisuuksista.

 

Me lähihoitajaopiskelijat suunnittelimme lapsille suunnatun puuhapisteen, jonka tavoitteena oli tutustua saamenpukuihin, metsäneläimiin sekä saamelaiskulttuuriin liittyvään esineistöön.

Puuhapisteellä oli mahdollista värittää saamenpukuisia hahmoja ja metsäneläimiä. Lisäksi lapset pääsivät tunnistamaan metsäneläinten jälkiä.

Saamenkäsitöihin tutustuttiin pelaamalla tavaramuistipeliä, jossa oli kymmenen erilaista saamelaiskulttuuriin liittyvää tarve-esinettä. Tavaramuistipelissä pelaajan täytyy painaa mieleensä pöydällä näkyvät esineet ja muistaa, minkä esineen pelin vetäjä on napannut pöydältä pois.

 

esinemuistipeli
Tavaramuistipeliä pelattiin saamenkäsityönä valmistetuilla tarve-esineillä.

 

värittämistä

värittämistä_lähikuvaPuuhapisteellä kävijät pääsivät värittämään saamenpukuisia hahmoja ja metsäneläimiä.

 

Tapahtuma oli mielestämme onnistunut. Niin lapset kuin aikuisetkin tykkäsivät värittää valitsemiaan kuvia. Myös smoothieista tuli paljon positiivista palautetta, samoin oppilaitoksen laajasta koulutusvalikoimasta.

Read Full Post »

%d bloggers like this: