Luonto-ohjaajaopiskelijat kehittämässä virtuaalista luontopolkua

Luonto-ohjaajan monipuolisiin opintoihin kuuluu myös ulkoilureittien suunnittelua, korjaamista ja rakentamista. Useimpiin tutkinnon osiin liittyy työelämäjakso, jolloin pääsemme konkreettisesti kokeilemaan luokkahuoneessa opittuja tietoja ja taitoja. Opiskelijamme ovatkin tuttu näky Metsähallituksen Luontopalveluiden kohteissa pohjoisimmassa Lapissa. Viime syksynä luonto-ohjaajaopiskelijat antoivat oman panoksensa Lemmenjoen ja Urho Kekkosen kansallispuistojen sekä Sevetin retkeilyreittien ja rakenteiden huoltoon ja hoitoon.

_DSC4311.jpg
Kuva: Olli Järvenkylä

Nyt olemme päässeet ideoimaan ja valmistelemaan uudenlaista, perinteistä luontopolkua ja virtuaalimaailmaa yhdistävää retkeilyreittiä Suomen metsäkeskuksen kanssa. Metsäkeskuksen hallinnoima ja maksuton Metsäinen-mobiilisovellus laajenee pohjoisimmassa Suomessa. Rovaniemen, Sodankylän ja Kemin lisäksi mobiililuontopolku tulee löytymään myös Sallasta, Ylläkseltä ja Inarista.

_dsc4239
Kuva: Olli Järvenkylä

Mobiilipalvelulla innostetaan metsänomistajia sekä lapsia ja nuoria astumaan älylaitteita ja digitalisaatiota hyödyntäen yhä syvemmälle metsiin ja metsätalouteen. Metsäkeskuksen lisäksi mukana on muun muassa Lapin ammattikorkeakoulu, jonka opiskelijat toteuttavat mobiilisovellukseen suunnittelemamme luontopolkusisällön.

Inarin kirkonkylällä mobiililuontopolku sijoittuu Juutuanjoen varteen ja sen sisällöstä vastaavat SAKK:n luonto-ohjaajaopiskelijat. Suunnittelussa on ollut mukana myös Inarin kunnan, Metsähallituksen luontopalveluiden ja Saamelaiskäräjien edustus.

_DSC4291.jpg
Kuva: Olli Järvenkylä

Olemme lähteneet innolla ideoimaan ja suunnittelemaan mobiililuontopolkua tai moblua, kuten sitä kutsumme. Yleensä tässä opintojaksossa työstetään fyysisiä ulkoilureittejä, mutta nyt olemme päässeet metsään myös virtuaalisesti. Mielestämme moblu mahdollistaa perinteistä luontopolkua monipuolisemman kokemuksen ja avaa myös laajemmin metsän käyttöä ja hoitoa.

_DSC4263.jpg
Kuva: Olli Järvenkylä

Monen osapuolen hankkeessa täytyy varata aikaa reilusti asioiden suunnitteluun ja valmisteluun. Ensitapaamisesta toimeksiantajan kanssa luontopolun avajaisiin menee lähes yhdeksän kuukautta. Olemme pyöritelleet paljon rastien sisältöjä, ja saadun palautteen perusteella paristakymmenestä aihiosta on jäänyt jäljelle kymmenkunta toimivinta. Oma aikansa menee myös siihen, että Lapin amk:n opiskelijat koodaavat ideamme mobiilissa toimiviksi pikseleiksi.

Mobiililuontopolun rasteja ideoidessamme päätimme, että perinteisen tietopuolisen sisällön lisäksi mukaan otetaan eri aisteja haastavia ja myös toiminnallisia tehtäviä. Mukana on mm. luonnontuntemusta sekä tietoa jokamiehen oikeuksista, metsän hyötykäytöstä ja jääkauden merkeistä ympäristössä. Inarin peruskoululta lähtevä mobiililuontopolku päättyy alakoululaisten osalta Akselin laavulle. Yläkoulun reitti jatkuu Jäniskosken sillalle ja laavulle.

_DSC4255.jpg
Kuva: Olli Järvenkylä

Inariin sijoittuva luontopolku poikkeaa muista Metsäisistä myös siinä, että siitä tehdään neljä eri kieliversiota. Suomen lisäksi luontopolusta tehdään versiot kolmella eri saamen kielellä. Myös saamelaiskulttuuria on esillä luontopolun varrella. Juutuanjoen vartta seuraileva luontopolku on myös ainoa kuudesta mobiililuontopolusta, joka soveltuu ympärivuotiseen käyttöön, sillä valaistu reitti pidetään avoinna myös talvisin. Luontopolku ei ole täysin esteetön, sillä reitillä on myös melko jyrkkiä kohtia. Juutuanjoen varren reitti sopii esimerkiksi lapsiperheille.

Juutuanjoen varsi on mäntyvaltaista ja osin vanhaakin metsää. Mobiililuontopolulle kulkijaa johdattelee naurava männynkäpy Biggá Paaccâh. Paaccâh on käpy inarinsaameksi. Hänen esi-isänsä ovat asuttaneet joen vartta ikiajoista alkaen, ja Biggá on osa sukupolvien ja tuhansien vuosien jatkumoa.

_dsc4272
Kuva: Olli Järvenkylä
_dsc4275
Kuva: Olli Järvenkylä

Luontopolun tarinat siirtyvät menneisyydestä tähän päivään puusukupolvien jatkumona; kävystä siemen itää hennoksi taimeksi, varttuu norjaksi nuorukaiseksi ja edelleen kilpikaarnaiseksi jättiläiseksi. Lopulta harmaa kelo kaatuu rinteeseen ja maatuu vuosikymmenten kuluessa ravinnoksi tuleville sukupolville. Biggá Paaccâh neuvoo luontopolun kulkijaa, kyselee ja antaa palautetta.

Vietämme Metsäinen-luontopolun avajaisia Inarin kirkonkylällä kevään korvalla, toukokuun loppupuolella. Avajaisiin odotamme paljon porukkaa, sillä aivan polun lähtöpaikan vieressä käyvät koulua tapahtuman kutsuvieraat, ala- ja yläkoulun oppilaat.

Susanna Sihvonen ja Olli Järvenkylä