Poikkeustilannekuulumisia hankkeista

Maailmanlaajuinen poikkeustila covid-19 pandemian leviämisen ehkäisemiseksi näkyy ja vaikuttaa myös oppilaitoksemme hanketoimintaan. Meillä on tällä hetkellä käynnissä useita eri rahoituksilla pyöriviä hankkeita kuten Arktista pedagogiikkaa II (ESR),Sámi musihkka-akademia (Interreg), Saamen kielten tulkkaushanke (ESR), Arctic Skills (Kolarctic cbc), PoroPeda (ESR) ja Dialogiaa ja kohtaamisia Arktisella (Interreg). Näiden lisäksi olemme mukana Ammatillisen koulutuksen lähettiläät ja Laatusampo 7 verkostohankkeissa. Myös monia muita projekteja on parhaillaan työn alla ja viittä vaille valmiina.

Poikkeusolojen myötä kaikki hankkeissa suunnitellut lähiaikojen kokoontumiset, fyysiset kokoukset ym. verkostoitumis- ja koulutustilaisuudet on muutettu joko etätilaisuuksi tai siirretty myöhempään ajankohtaan. Myös rahoittajilta on tullut ohjeistusta näin toimimaan. Nyt todellakin punnitaan hankeporukan innovatiivisuus ja joustava työote tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiveenani onkin, että tämän vakavan tilanteen jälkeen toimintojen ”normalisoiduttua” virtuaalisuus ja etätyöskentely jäisivät vielä nykyistä vahvemmin osaksi meidän hanketoimintaamme, uudeksi normaaliksi. Esimerkiksi Dialogiaa ja kohtaamisia arktisella -hanke on kuluvan viikon aikana tehnyt strategisia linjauksia hankkeen toimintojen kannalta ja työkokouksia pidetty hyödyntäen monipuolisesti virtuaalityöskentelytapoja. Mutta oletettavaa on, että hankkeissa tullaan neuvottelemaan rahoittajien kanssa hanke aikojen pidennyksistä toimintojen ja tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.

Rajoitukset näkyvät totta kai myös SAKK:n kansainvälisessä toiminnassa. Jo hyvissä ajoin tämän kuukauden alussa peruttiin kaikki kevään kv-matkat ja tilaisuudet sekä koulussa tapahtuvat vierailut. Mm. Siperiaan Jamaliin suunniteltu porokoulutuksen kehittämismatka peruuntui. Tämä tietysti on uusi kokemus meille, onhan koulumme orientoitunut vilkkaaksi kansainväliseksi oppilaitokseksi.
Näin tiivisti kehitysjohtaja Janne Näkkäläjärvi hankkeiden tilannetta. Seuraavaksi joitakin hanketyöntekijöiden kokemuksia.

“Sámi musihkkaakademiija kouluttaa saamelaismuusikoita monilla musiikin eri osa-alueilla. Siirtyminen etäopetukseen vaikutti toimintaamme väistämättä jonkun verran. Musiikin opetuksessa meille varmaan opiskelijoiden kannalta mukavinta toimintaa ovat olleet yhteissoittosessiot ja keikat mitä erilaisimmissa paikoissa. Nyt kuitenkin kaikki kokoontumiset on jouduttu siirtämään tapahtuvaksi etänä. Opiskelijat keskittyvät nyt omaan harjoitteluun ja omien projektien loppuun saattamiseen. Soiton- ja laulun yksityisopetusta olemme Veli-Pekan kanssa jatkaneet etäyhteyksiä hyödyntäen ja meille tämä on ollut tosi positiivinen kokemus. Myös musiikinteoriaa tarjoamme etänä ja säveltapailutenttikin on tarkoitus keväällä tarvittaessa järjestää samalla tavalla. Sámi musihkkaakademiijan toiminnan huipentavat opiskelijoiden soolokonsertit, joihin olemme valmistautuneet elokuusta asti. Osalle opiskelijoista konsertti on samalla näyttö Keski-Pohjanmaan konservatoriolle musiikin alan toisen asteen perustutkinnosta. Konsertit jouduimme tilanteen vuoksi siirtämään aivan projektin loppuun, elokuulle.”

“Minulla alkoi tässä ensimmäinen työviikko etänä tiistaista lähtien. Hyvältä näyttää – periaatteessa mikään ei toimenkuvassa sinänsä muutu. Asiat tehdään vain hiukan erilailla. Ihan perinteistä kännykkää tulee käytettyä (etäyhteyksien ohella) kommunikointiin paljon, eli ihan niin kuin asiat oli jo ennen pandemiaa!”

“Normaalisti jatkuu työt, työskentelen normaalioloissakin päivittäin “etänä”, koska normaalitoimistossani ei ole muita työntekijöitä, joten työtilanne ei muuttunut mitenkään. Samat työkalut käytössä kuin muutenkin. Edelleen ainoastaan etäyhteyksien välityksellä yhteydessä muihin työntekijöihin kuten normaalioloissakin. Tämän viikon ohjausryhmän kokous siirtyi, mutta se oli ymmärrettävää ohjausryhmän jäsenten muiden priorisointien vuoksi. Muutama etäkoulutus tuli järjestettäväksi hankkeen kohderyhmien etätyöskentelyn tukemiseksi ilman sen suurempaa ennakkosuunnittelua. Koulutukset sujuivat hyvin, koska osaamista välineisiin on hankkeessa ja muuten vrtuaalikoulussa. Pitkiä työpäiviä on tullut muita auttaessa etävälineiden haltuun otossa ja sen jälkeen omien päivittäisten tehtävien hoidossa normaalin työajan jälkeen.”